Club News
  • No News reported.

MEETING DETAILS

shikshak gaurav puraskar

 5 September 2018
 Deccan Gymkhana Club Bldg.
 Makarand kher
 
 
 sports scholarship to needy students of Sarthak punarvasan kendra shikshak gaurav puraskar to Mr gadekar sir Mr shinde sir
 30
 Shikshak Gaurav Puraskar and Sports scholarship given
 
 
 Regular
Images  
shikshak gaurav puraskar shikshak gaurav puraskar
shikshak gaurav puraskar shikshak gaurav puraskar